بسم الله الرحمن الرحیم

ز اشک دیده نوشتم هزار نامه برایت مگر نامه بیچارگان جواب ندارد

مولای یا مولای

مناجات دلنشین حضرت امیرالمومنین در مسجد کوفه

 

 

عکس های زیبا از قرآن کریم - www.talab.ir

 

 

مولای یا مولای انت المولا وانا العبد وهل یرحم العبد الا المولی

 

مولای یا مولای انت المالک وانا المملوک وهل یرحم مملوک الا المالک

 

مولای یا مولای انت العزیر وانا الذلیل وهل یرحم الذلیل الا العزیز

 

مولای یا مولای انت الخالق وانا مخلوق وهل یرحم المخلوق الا الخالق

 

مولای یا مولای انت العزیز وانا الحقیر وهل یرحم الحقیر الا العزیز

 

مولای یا مولای انت القوی وانا الضعیف وهل یرحم الضعیف الا القوی

 

مولای یا مولا انت الغنی وانا الفقیر  وهل یرحم الفقیر الا الغنی

 

مولای یا مولای انت المعطی وانا السائل وهل یرحم السائل الا المعطی

 

مولای یا مولا انت الحی وانا المیت وهل یرحم المیت الا الحی

 

مولای یا مولا انت الباقی وانا الفانی وهل یرحم الفانی الا الباقی

 

مولای یا مولا انت الدائم وانا الزائل وهل یرحم الالزائل الا الدائم

 

مولای یا مولا انت الرزاق وانا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق

 

مولای یا مولا انت الجواد وانا البخیل وهل یرحم البخیل الا الجواد

 

مولای یا مولای انت المعافی وانا المبتلی وهل یرحم المبتلی الا معافی

 

مولای یا مولا انت الکبیر وانا الصغیر وهل یرحم الصغیر الا الکبیر

 

مولای یا مولا ی انت الهادی وانا الضال وهل یرحم الضال الا الهادی

 

مولای یا مولای انت الرحمان وانا المرحوم وهل یرحم المرحوم الا الرحمن

 

مولای یا مولای انت السلطان وانا الممتهن وهل یرحم الممتهن الا السلطان

 

مولای یا مولای انت الدلیل وانا المتحیر وهل یرحم المتحیر الا الدلیل

 

مولای یا مولا انت انت المغفور و انا المذنب وهل یرحم المذنب الا الغفور

 

مولای یا مولا انت الغالب وانا المغلوب وهل یرحم المغلوب الا الغالب

 

مولای یا مولا انت الرب وانا المربوب وهل یرحم المربوب الا رب

 

مولای یا مولا انت المتکبر وانا الخاشع وهل یرحم الخاشع الا متکبر

 

مولای یا مولا ی ارحمنی برحمتک وارض عنی بجودک وکرمک وفضلک یا ذالجود والاحسان والطول والامتنانکنه...

دانلود فایل صوتی

التماس دعا

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم شهریور 1389ساعت 13:15  توسط باران  |